Contact Us

*
*
*

Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

Talep, şikayet, öneri ve isteklerinizi bizimle paylaşmanız dolayısıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi hakkındaki SVİKV İletişim Süreci Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.

Please make sure that the information you have provided does not include the following special categories of personal data: Personal data relating to the race, ethnic origin, political opinion, philosophical belief, religion, religious sect or other belief, appearance, membership to associations, foundations or trade-unions, data concerning health, sexual life, criminal convictions and security measures, and biometric and genetic data.

To view the Information Notice on the Processing of Personal Data for Contact, which details how we process your personal data we obtain when you share your requests, complaints, suggestions, and feedback with us, please click here.